تریلر

ویدئوی Fan-Made گیم پد Dualshock 5


تا عرضه Playston 5 کمتر از یکسال باقی مانده. گیم پد مخصوص این Dualshock 5 نام دارد. هر چند که مشخصات کاملی از این گیم پد معرفی نشده ولی با این حال با توجه به دیده ها و شنیده ها ظاهر تقریبی این گیم پد مشخص است. ویدئوی Fan-Made گیم پد Dualshock 5 توسط یکی از طرفداران و PS ساخته شده.

در این ویدئو برخی از ویژگیهای جذابی که از گیم پد جدید انتظار داریم نمایش داده شده. برخی از آنها از گیم پد الیت وام گرفته شده و بسیار هم جذاب هستند. دیدن این ودئو را از دست ندهید.

راستی شما از گیم پد جدید چه انتظاراتی دارید؟ آیا آنالوگهای شما هم براحتی پوسیده می شوند؟ یا باطری بسیار زود خالی می شود؟

دانلود 1080

دانلود 720

دانلود 360