برچسب - NPD

وی جی مگ: بر هیچکس پوشیده نیست که در دو دهه گذشته سری بازی‌های Call of Duty و Grand Theft Auto بیشترین فروش را تجربه کرده‌اند. اما جالب است بدانید اگر Grand Theft Auto نبود سری Call of Duty پیشتاز و بدون رقیب در صدر خود نمایی می‌کرد. گروه آنالیز NPD. . .

متن کامل