برچسب - Rockstar

مشخص شده است که Ruffian Games درحال همکاری با شرکت Rockstar برای عناوین آینده کمپانی Rockstar می‌باشد. هنوز مشخص نیست که این عناوین شامل بازی های جدید هستند یا پورت ساخته های قبلی Rockstar. نکته‌ای که فعلا مشخص است، این است که Ruffian Games درحال. . .

متن کامل