برچسب - Telltale Games

The Wolf Among Us 2

بله درست خواندید، تریلر معرفی The Wolf Among Us 2 در TGA 2019. نمایش این تریلر بسیار خوشحال کننده بود. چرا که بعد از بسته شدن Telltale در سال 2018 هیچ خبری از این بازی نبود. و حالا AdHoc Studio که از کارکنان و اعضای سابق Telltale Games بوجود آمده. . .

متن کامل