برچسب - stream

اطلاعات جدیدی از سرویس استریم گوگل در راه است

احتمالا اسم Stadia را شنیده اید. سرویس استریم گوگل که خوابهای زیادی برای آن دیده شده. اطلاعات جدیدی از سرویس استریم گوگل در راه است. طبق برنامه ریزهای انجام شده Google قرار است یک Livestream دیگر در انتهای این ماه برگزار کند و اطلاعات جدیدتری از این. . .

متن کامل